Alfabetizare

Pornind de la motto-ul “Un copil care citește va fi un adult care gândește”, în anul 2017 am clădit bazele unui program de alfabetizare pentru elevii romi din comuna Tărlungeni, județul Brașov. Cu resurse interne am conceput materiale unice de predare și exersare a cunoștințelor, adaptate nevoilor particularizate ale copiilor. În viziunea noastră conceptul de alfabetizare înglobează două importante dimensiuni:

  • Alfabetizarea de bază – capacitatea persoanei de a citi și de a scrie, care generează încredere în sine și motivație pentru dezvoltare ulterioară.
  • Alfabetizarea funcțională – capacitatea persoanei de a citi, de a scrie, de a înțelege și de a aplica în practică informațiile extrase din text, ceea ce îi permite funcționarea în societate, acasă, la școală și la locul de muncă.

Obiective propuse și atinse:

  • Dezvoltarea competențelor de citire, scriere și socotire pentru copiii beneficiari în vederea creșterii funcționalității individului în societate
  • Prevenirea abandonului școlar
  • Dezvoltarea capacităţilor de reflecţie, de exprimare și de gândire critică
  • Dezvoltarea inteligenței emoționale prin creșterea empatiei și oferirea de noi modele și strategii de rezolvare a conflictelor
  • Dezvoltare personală a copiilor prin crearea unei imagini de sine corecte care să conducă la împlinire şi participare activă în societate
  • Consiliere parentală în vederea sprijinirii părintilor în educarea copiilor
  • Oferirea unei mese calde pe zi pentru fiecare copil beneficiar al programului de alfabetizare
  • Dezvoltarea globala a copiilor beneficiari prin educație non-formală (ateliere de creație, ora de poveste, activități outdoor, excursii și vizitare obiective turistice)

Studiile arată că un nivel scăzut al competențelor de literaţie are ca efect o creştere economică redusă şi fără capacitatea de sustenabilitate. Cunoscând aceasta, ne-am propus să evaluăm nivelul impactului programului nostru asupra copiilor cu care lucrăm zilnic. Evaluările efectuate arată că în doar 3 luni copiii au cunoscut un progres de 32 %, ceea ce este deosebit de încurajator.