Întreprindere socială

În calitate de întreprindere socială, organizația noastră:

  • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
  • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
  • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
  • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Obiectivele întreprinderii sociale FAST:

  • dezvoltarea de măsuri de promovare şi de sprijinire a economiei sociale, care contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, conform legislației în vigoare, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii, având ca rezultat prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială.
  • stabilirea de măsuri precum consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea serviciilor sociale, prin realizarea de activităţi precum: producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia
  • promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil
  • dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil