Istoric

Repere cronologice 1998 – 2018:

Povestea clădirii Centrului de Pregătire Vocaționala a început cu odată cu proiectul „Windows to the Future”, proiect care a transformat o clădire veche, abandonată, într-un spațiu de educației nonformală pentru copii și tineri.